Rodzaje filtrów
Filtr wstępny warstwowy

Zwykłe filtry warstwowe eliminują tylko cząstki pyłu: pyłki kwiatowe, zarodniki roślin, włosy ludzkie, pyły ziemne, węglowe i zwierzęce oraz inne. Większość z nich można wielokrotnie czyścić.

Filtr HEPA

Wysokosprawny filtr powietrza służący do dezynfekcji powietrza. Początkowo został stworzony przez NASA w celu ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym, ale z czasem znalazł zastosowanie w większości urządzeń filtracyjnych.. Są wykonane ze szkła spiekanego, zapewniają filtrację powietrza przez pory wielkości 0,3 µm. Zatrzymują większość (co najmniej 99,97%) zanieczyszczeń mechanicznych, większych niż 0,3 µm, a także: komórki grzybów, pierwotniaków i bakterii oraz większość wirusów

Filtr elektrostatyczny

Filtry elektrostatyczne działają w ten sposób, że przepływające przez nie powietrze omywa cienkie druciki podłączone do wysokiego napięcia, co powoduje dodatnie naładowanie zawartych w nim cząsteczek pyłu. Następnie powietrze przepływa między płytkami naładowanymi ujemnie, do których cząsteczki te są przyciągane. Dzięki temu osadzają się na płytkach i pozostają wewnątrz filtra. Filtry elektrostatyczne dobrze zatrzymują pary różnych związków chemicznych i dym papierosowy.

Filtr węglowy i foto-katalityczny – SA500

Filtr węglowy i foto-katalityczny do zastosowania wraz z filtrem HEPA w oczyszczaczu SA500

ULPA H15 i foto-katalityczny – SA500

Filtr ULPA (klasa filtra – U15 ) osiąga skuteczność do 99,999% – Filtr kliniczny stosowany w salach operacyjnych, przy produkcji leków i zaawansowanych układów elektronicznych i optycznych. Wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, dymów i aerozoli. Dobra skuteczność dla większych wirusów,